Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
Search

สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ

 

"บริษัทของเรากำลังมองหาโปรแกรมบัญชีที่จะนำมาใช้ในการลดขั้นตอนต่าง ๆ อยู่แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจ จนบริษัทเราได้รับคำแนะนำจากบริษัทลูกค้าและผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นๆ แนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี myAccount เมื่อเราได้ทำการศึกษาข้อมูลตามที่ได้แนะนำมา ก็ตกลงที่จะเลือกใช่โปรแกรมบัญชี myAccount "
 ......................................................................................................................
  คุณอารีรัตน์  จารุวรรณสถิต
ตำแหน่ง : ผู้สอบบัญชี , สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ
.........................................................................................................................................................
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การบัญชีและทนายความ

ทุนจดทะเบียน : n/a     
จำนวนพนักงาน : 6 คน 

เพราะเหตุใดจึงเลือกโปรแกรมบัญชี myAccount มาใช้ในการทำงาน

" หลังจากที่ได้ศึกษาโปรแกรมบัญชี myAccount จากการที่ได้รับคำแนะนำจากบริษัทลูกค้าและผู้สอบบัญชีท่านอื่นๆ แล้ว
ก็รู้สึกว่าโปรแกรมบัญชี myAccount ตรงกับความต้องการของเราจิงๆ  เพราะโปรแกรมใช้งานง่าย ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของบริษัทลูกค้า และ ผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นๆ ด้วย "

ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen


 
 
บทความโดย : สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ
Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai