Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
Search

สมัครเป็น Partner

สมัครเป็น  Partner
บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความยินดีที่จะรับสมัคร Partner  ทางธุรกิจเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราในการช่วยกันผลักดันให้ SMEs ได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ดีมีคุณภาพทั้งสินค้าและบริการกับเรา

คุณสมบัติการเป็น Partner

 • สำนักงานบัญชีทุกจังหวัด
 • บุคคลธรรมดาที่รับทำบัญชีอิสระ
 • ผู้จัดจำหน่าย Hardware และ Software
 • บุคคลทั่วไป 

 

 

หน้าที่ของ  Partner

 • ทำการแนะนำให้ลูกค้ามาใช้ซอฟท์แวร์ออนไลน์ซอฟท์ (SaaS) และทำการปิดการขาย (Close Sale) เท่านั้น

หน้าที่ของลูกค้า
 • จ่ายชำระค่าบริการรายเดือนโดยโอนเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น
 • เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ E-Learning และ FAQ ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลา
 • สอบถามปัญหาข้อซักถามต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาตามเวลาทำการของบริษัทออนไลน์ซอฟท์


เอกสารและหลักฐานในการสมัครเป็น
Partner

 • ภพ.20 หรือหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน (ออนไลน์ซอฟท์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน)

ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด

615 อาคารจิตต์อุทัย ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

Tel: 0-2402-6117 ,08-8258-3535  Fax: 08-1808-4257

E-mail : contact@onlinesoft.co.th

Website : http://www.onlinesoft.co.th

 
 

บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความยินดีที่จะรับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ ในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่าย Software ของทางบริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทคจำกัด โดยยินดีรับตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครเป็น Partner
Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai