Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
Search
โฮมฮับ บจก.

โฮมฮับ บจก. " ก่อนตัดสินใจซื้อ software ทางบริษัทได้สำรวจทั้ง software ที่เป็นของต่างประเทศ และของคนไทย และได้ตัดสินใจเลือก Software ของทางโปรซอฟท์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย เหมาะกับคนไทย เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจซื้อ software ของโปรซอฟท์ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการบริหารงาน "เข้าชม : 3605
เอกภาพโฮมมาร์ท บจก.

ตอบโจทย์การใช้งานธรุกิจ ระบบ Software มีความน่าเชื่อถือ และ ไว้วางใจได้ รองรับการขยายงานในอนาคต มีทีมบริหารหลังการขายที่ดี มีรายงานวิเคราะห์ในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารเข้าชม : 9750
เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ บจก.

ตัดสินใจซื้อ software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเข้าชม : 5165
บริษัท แอม เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"ก่อนตัดสินใจซื้อ software ทางบริษัทได้สำรวจทั้ง software ที่เป็นของต่างประเทศและของคนไทย เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจซื้อsoftware ของโปรซอฟท์ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และนอกจากนี้บริษัทของเราเคยใช้มาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้จึงตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมนี้อีกครั้ง "เข้าชม : 5795
บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

" ก่อนตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม myAccount บริษัทได้ศึกษาโปรแกรมของที่อื่นมาเยอะแต่ก็ไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทเราและราคาค่อนข้างแพง หลังจากที่ได้ศึกษาคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกโปรแกรม myAccount เพราะว่าโปรแกรมบัญชี myAccount ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้สะดวก ลดระยะเวลาในการทำงานลงได้เยอะ "เข้าชม : 3384
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด

" ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือก software มาใช้ทำบัญชี บริษัทของเราได้ศึกษาโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ เป็นระบบมากขึ้น และช่วยลดการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ลง และด้วยเหตุนี้ทางบริษัทเราจึงเลือกเป็นโปรแกรม myAccount เพราะตรงต่อความต้องการของเรา"เข้าชม : 3220
บริษัท วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง จำกัด

" บริษัทมีการศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของโปรแกรมบัญชี myAccount กับโปรแกรมอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว โปรแกรมบัญชี myAccount สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุด ซึ่งโปรแกรมมีระบบการทำงานที่เข้าใจง่าย ทำให้เราสามารถทำงานด้านบัญชีได้ง่าย รวดเร็วขึ้น เป็นที่ยอมรับของลูกค้า"เข้าชม : 2743
บริษัท กีฎะ อินเตอร์เทรด จำกัด

" ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกโปรแกรมบัญชี myAccount บริษัทเราได้สำรวจและเลือกหาโปรแกรมจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน ด้วยปัจจัยต่างๆ ประกอบกันทำให้เราเลือกโปรแกรม myAccount เข้ามาใช้ในงานบัญชี "เข้าชม : 2958
บริษัท แอดวานซ์ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

"บริษัทของเราได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะมาใช้ในการทำบัญชี จากแหล่งต่างๆ หลายที่ แต่ก็ไม่ตรงกับความต้องการของเรา จนได้ศึกษา โปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งโปรแกรมที่ฟังก์ชั่นการทำงานที่ตรงกับการทำงานของเราหลายๆ อย่าง อีกทั้งมีระบบการทำงานที่สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเราลงได้มาก"เข้าชม : 3174
สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ

"บริษัทของเรากำลังมองหาโปรแกรมบัญชีที่จะนำมาใช้ในการลดขั้นตอนต่าง ๆ อยู่แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจ จนบริษัทเราได้รับคำแนะนำจากบริษัทลูกค้าและผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นๆ แนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี myAccount เมื่อเราได้ทำการศึกษาข้อมูลตามที่ได้แนะนำมา ก็ตกลงที่จะเลือกใช่โปรแกรมบัญชี myAccount "เข้าชม : 7586
  1  |  2  |  3  | Next
Service
Complain
ContactUs
Download
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
TACThai
B2BThai